VOLUNTARIAT

L’Observatori contra l’LGTBI-fòbia, entitat de referència en la defensa dels drets de les persones LGTBI, se suporta gràcies a l’ajuda de voluntariat i entitats que desinteressadament i de manera altruista ofereixen el seu coneixement i temps en lluitar contra l’LGTBI-fòbia i donar suport a les víctimes i afectades per discriminacions, violències i odi.

 

COM T’AGRADARIA COLABORAR AMB L’OBSERVATORI?